Loader Image

ENERGETSKI PROIZVODI

Ogrijevno drvo

Mi cijepamo, odabiremo i pakujemo komade bukve, hrasta i graba i celuloze koji su ekološki čisti i koriste se za loženje u kaminima, pećima, termo kotlovnicama i picerijama. Drvo može biti rezano na dužinu od 25, 33 i 50cm, a o vrsti granulacije odlučuje kupac. Također imamo i najširi spektar pakovanja ogrijevnog drveta kao što je pakovanje u palete, vreće, kutije i gajbe.Dimenzije paleta: 100x100x180 cm

Drva za potpalu

Naše drvo za potpalu se sastoji od odabranih komada jele i bora sa kojih je uklonjena kora, te su idealni za potpaljivanje vatre u kaminima, pećima i roštilju. Drvo za potpalu dobijamo iz otpadnih okoraka trupaca koji su rezani za građevinski materijal. Kao i kod ogrijevnog drveta, naše potpalno drvo se pakuje na razne načine u vreće, u kutije i u gajbe, te je u suradnji sa partnerima moguće i pakovanje po narudžbi kupca.

Primary Image Secondary Image

Briket

Mi zastupamo naše poslovne saradnike koji proizvode drveni briket od čistog otpada  sakupljenog iz prerade drveta bez ikakvih hemijskih sastojaka. Pošto imaju raznovrsnu preradu drveta, isti briket se izrađuje od bukovog i jelovog otpada, te tako može biti čisto bukovi, jelovi ili miješani.
Briketi, ne samo što ušteđuju prostor, već imaju i dug period sagorijevanja, ne prljaju peći i daju dobru toplinsku energiju, i na kraju daju uštedu u odnosu na mnoge druge proizvode. Briket se pakuje u kutije, te na ambalažu možemo stavljati naše informacije ili pakovati u kutije sa logom i podacima kupca.

Pelet

Mi zastupamo naše poslovne saradnike koji proizvode drveni pelet od čiste piljevine sakupljenog iz  prerade drveta bez ikakvih hemijskih sastojaka.
Pošto imaju raznovrsnu preradu drveta isti pelet se izrađuje od bukovog i jelovog otpada, te tako može biti čisto bukovi, jelovi ili miješani.
Peleti, ne samo što ušteđuju na  prostoru, već imaju i dug period sagorijevanja, ne prljaju peći i daju dobru toplinsku energiju, i na kraju daju uštedu u odnosu na mnoge druge proizvode.
Pelet je bio na laboratorijskog analizi koja je potvrdila da nije radioaktivan i nema nikakvih hemijskih primjesa.

Ugalj

Naša kompanija pakuje bukovi ugalj koji je proizveden na tradicionalan način, te isti ugalj prolazi kroz proces odvajanja prašine, sortiranja granulacija i proces kontrole vlage.
Sa našim ugljem ćete biti sigurno zadovoljni, a naravno i Vaši prijatelji koje pozovete na roštilj i druženje.

Primary Image Secondary Image

Skladište

Naša kompanija posjeduje odgovarajući skladišni prostor koji zadovoljava sve propisane uslove i europske standarde.

Primary Image Secondary Image