Loader Image

KAVAZ d.o.o. ZAGREB

Image 2

Zadovoljni partneri i kupci mijerilo su našeg uspjeha.

Od sada naši kupci mogu naše priozvode kupiti na prostoru europske unije.

Otvorena je naša nova poslovnica u Zagrebu.