Loader Image

Usluge prijevoza

Vozni park

u kojem su moderno opremljena vozila visoke turističke klase koja zadovoljavaju potrebe putovanja na dužim relacijama i iskustvo zaposlenih u poslovima prevoza putnika po raznim evropskim destinacijama, garantuju bezbjedno i udobno putovanje.

Zadovoljnih klijenata je  sve više, što je najbolji razlog za preporuku naše agencije u planiranju Vašeg prijatnog putovanja.Veliki broj stalnih korisnika naših usluga je najbolji pokazatelj da profesionalnost, visok kvalitet usluge, briga o putnicima i ljubaznost jesu osnovni putokazi u našem poslovanju.

Od osnivanja do danas organizirali smo veliki broj individualnih i grupnih putovanja.Vozni park, u kojem su moderno opremljena vozila visoke turističke klase koja zadovoljavaju potrebe putovanja na dužim relacijama i iskustvo zaposlenih u poslovima prevoza putnika po raznim evropskim destinacijama, garantiraju bezbjedno i udobno putovanje.

Korisnici

  • Privatne osobe
  • Turističke agencije sa kojima surađujemo
  • Škole
  • Sportski klubovi

Najčešće aktivnosti za koje pružamo uslugu

  • Izleti
  • Ekskurzije
  • Sportska natjecanja

Korištenje usluge

Za korištenje usluge transfera potrebno je obaviti kontakt nekoliko dana prije pružanja usluge. Djelatnici će Vam konstantno biti dostupni te osigurati pravodobno izvršenje svih naručenih usluga.